दिनांक -०१/०५/२०२३ रोजी मौजे येणगाव ता. जळगाव जामोद येथे खरीप पूर्व हंगाम नियोजन सभा – सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमता तपासणी प्रात्यक्षिक घेण्यात आले व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →