दिनांक -०२/०५/२०२३ रोजी विहीगाव येथे खरीप पूर्व मागर्दर्शन करण्यात आले व त्या बरोबर आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षा निमित्य जनजागृती करण्यात आली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →