दिनांक ०३/०५/२०२३ रोजी खरीप पूर्व हंगाम सभा, सोयाबीन उगवण क्षमता तपासणी करण्यात आली व पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती व मानवी जीवनातील महत्त्व सांगण्यात आले .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →