०५/०५/२०२३ रोजी खरीप पूर्व आढावा सभा व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य जनजागृती करण्यात आली व बीज प्रक्रिया कशी प्रकारे करण्यात येते त्या बद्दल माहिती सांगण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →