मौजे मुरमि येथे पौष्टिक तृणधान्य धान्य कार्यक्रम 2023 उपस्थित शेतकरी महिला, पुरुष व मार्गदर्शन करताना श्री. ई टी बडाख मंडळ कृषी अधिकारी, पाटोदा श्री. जे. आर. क्षिरसागर, कृषी पर्यवेक्षक पाटोदा -१ व कृषी सहाय्यक श्रीमती एस. आर. कडनोर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →