दि 10.03.2023 रोजी मौजे घनशेत ता. पेठ जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत जनजागृती मार्गदर्शन करताना श्री. चारुदत्त पाथरे, कृषि सहाय्यक, तसेच ग्रामस्थ व विद्यार्थी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →