आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य मिलेट दौड आयोजित करण्यात आली त्या वेळी तालुका कृषी अधिकारी श्री. वसंतराव राठोड यांनी पौष्टिक तृणधान्य मानवी जीवनातील महत्व सागितले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →