आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे वाघधोंड ता. सुरगाणा जि. नाशिक ग्रामपंचायत कार्यालय येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

मौजे वाघधोंड ता. सुरगाणा जि. नाशिक ग्रामपंचायत कार्यालय येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम 1

मौजे वाघधोंड ता. सुरगाणा जि. नाशिक ग्रामपंचायत कार्यालय येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम 2

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →