आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे रोकडपाडा ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे मा. श्रीमती अनिता राजेंद्र पवार, सरपंच यांचे उपस्थितीत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

मौजे रोकडपाडा ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे मा. श्रीमती अनिता राजेंद्र पवार, सरपंच यांचे उपस्थितीत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →