आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने दिनांक 22.02.2023 रोजी उंबरठाण ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

दिनांक 22.2.23 रोजी उंबरठाण येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम, उपस्थित मा. श्री. राजेंद्र निकम PD आत्मा, मा. श्री. कैलास शिरसाठ DDA, मा. श्री. जयंत गायकवाड तंत्र अधिकारी, मा. श्री. प्रशांत रहाणे TAO सुरगाणा, शास्रज्ञ व शेतकरी बांधव

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →