आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे गोंदुणे ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टीक तृणधान्य अंतर्गत रब्बी ज्वारी पिक प्रात्याक्षिकाची पहाणी व मार्गदर्शन करतांना

रब्बी ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक मौजे गोंदूने कृ स श्री सहादू भोये 1

रब्बी ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक मौजे गोंदूने 2

रब्बी ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक मौजे गोंदूने 3

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →