दिनांक -०५ जानेवारी २०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य पाककला स्पर्धां आयोजित करण्यात आली त्या वेळी मा.विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. किसनजी मुळे यांनी सेल्फी पाँँईट उद्धाटन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →