मौजे साकोरे , ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ साजरा करण्याच्या अनुषंगाने साकोरे येथील आश्रमशाळेतील उपस्थित शेतकऱ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्वाबाबत मार्गदर्शन आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →