देशमाने खू, ता. येवला ,जि नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सन- 23 निमित्ताने शेतकऱ्यांना तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व सांगताना, मंडळ कृषी अधिकारी पाटोदा, कृषी पर्यवेक्षक, पाटोदा व कृषी सहाय्यक जळगाव नेऊर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →