जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गायरान वस्ती गुजरखेडे ता. येवला ,जि नाशिक येथे शाळेतील विद्यार्थ्यांना तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन करताना कृषी पर्यवेक्षक ,क्षीरसागर ,कृषी सहाय्यक ,कडनोर एस. आर.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →