आकाशवाणी केंद्र औरंगाबाद यांनी दि.२५.२.२०२३ व २६.२.202३ रोजी मा. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. प्रकाश देशमुख यांची आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 202३ या विषयावर घेतलेली मुलाखत.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →