मौजे कोणे ता.त्र्यंबकेश्वर येथे उन्हाळी बाजरी पीक प्रात्यक्षिक भेट व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

बाजरी पीक प्रात्यक्षिक मौजे कोणेयेथे पाहणी करताना भात संशोधन केंद्राचे श्री सुरेश परदेशी सर, तालुका कृषि अधिकारी त्र्यंबकेश्वर, मंडळ कृषी अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहायक

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →