आंतरराष्ट्रीय पोष्टीक तृणधान्य वर्षानिमित्त राबविण्याच्या विविध उपक्रमांतर्गत मौजे डिचोली (धोंडेवाडी) ता. कराड येथे कृषी विभागामार्फत हुरडा पार्टीचे आयोजन

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सातारा

Learn More →