आंतरराष्ट्रीत पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत दि.16/2/2023 रॊजी आयॊजीत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत मिलेट ऑफ मंथ फ़ेब्रुवारी – ज्वारी पिकाचे भित्तीपत्रक व माहितीपत्रकाचे विमॊचन व वाटप करण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सोलापूर

Learn More →