आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2022-23 अंतर्गत मौजे मंगरूळ येथे हुरडा दिन साजरा

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2022-23 अंतर्गत मौजे मंगरूळ येथे आज दिनांक १७.०२.२०२३ रोजी हुरडा दिन साजरा करण्यात आला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →