मौजे करजखेडा ता. जि. उस्मानाबाद येथे हुरडा दिन साजरा

मौजे करजखेडा ता. जि. उस्मानाबाद येथे आज दिनांक १७.०२.२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष अंतर्गत हुरडा दिन साजरा करण्यात आला.
त्यामधे ज्वारी बाजरी चे आहारातील महत्व याविषयी चर्चा करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →