मौजे एरंडगाव ता. कळंब येथे हुरडा दिन साजरा

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्तमौजे एरंड गाव येथे आज दिनांक १७.०२.२०२३ रोजी शालेय विद्यार्थ्यांसमवेत हुरडा दिन साजरा करण्यात आला

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →