आंतर राष्ट्रीय पोष्टीक तृण धान्य वर्ष निमित्त मौजे पाडळसे येथे पाडळसे हायस्कूल श्री आर टी चौधरी, पर्यवेक्षक यांचे उपस्थितीत फैजपूर मंडळ कार्यालयातील सर्व कर्मचारी मार्फत प्रचार प्रसिद्धी कार्यक्रम घेण्यात आला.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव

Learn More →