दि. 20 जानेवारी 2023 ला पौष्टिक तृणधान्य वर्षभरात घेण्यात येणार कार्यक्रमाचे नियोजन व जिल्हयातील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले

दि. 20 जानेवारी 2023 ला पौष्टिक तृणधान्य वर्षभरात घेण्यात येणार कार्यक्रमाचे नियोजन व जिल्हयातील क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा

Learn More →