आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने तालुका कृषि अधिकारी, सोयगाव यांचे मार्फत दि.२९/१२/२०२३ रोजी आयोजित प्रचार प्रसिद्धी व रोडशो मार्फत शेतकऱ्यानं मध्ये पौष्टिक तृणधान्य प्रचार व प्रसार करण्यात आला आहे.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →