आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने तालुका कृषि अधिकारी सिल्लोड यांचे मार्फत दि.२९/१२/२०२३ रोजी आयोजित प्रचार प्रसिद्धी व जन जागृती कार्यशाळा व रोडशो मध्ये मार्गदर्शन करताना तालुका कृषि अधिकारी सिल्लोड श्री. बरदे उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →