श्री.कलमेश्वर विद्यालय, मौजे सांबरे, ता.- गडहिंग्लज , जिल्हा- कोल्हापूर येथे पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण कार्यक्रम झाला.

दिनांक – ९/08/२०३ रोजी श्री.कलमेश्वर विद्यालय, मौजे सांबरे, ता.- गडहिंग्लज , जिल्हा- कोल्हापूर येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमांमध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. एम .एम .शिंदे तसेच प्रा. डॉ .व्ही .के. कोल्हे व विद्यालायातील विद्यार्थी उपस्थित होते. कृषी सहाय्यक श्री.एन .सी. दुनगहू यांनी आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्व सांगितले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →