मौजे – माळेगाव खुर्द येथील सेवाधाम ट्रस्ट आश्रमशाळेमध्ये आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांना आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व समजावून सांगताना श्री.आर .पी. गायकवाड साहेब कृषि पर्यवेक्षक तथा प्रभारी मंडळ कृषि अधिकारी वडगाव , श्री.डी.डी.नाईकरे , कृषि सहाय्यक , श्री.आर.बी.मुळे कृषि सहाय्यक , श्रीमती गायकवाड मॅडम प्राचार्य , श्री.भोर सर मुख्याध्यापक तसेच उपस्थित इतर शिक्षक व विद्यार्थी.

मौजे – माळेगाव खुर्द येथील सेवाधाम ट्रस्ट आश्रमशाळेमध्ये आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांना आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व समजावून सांगताना श्री.आर .पी. गायकवाड साहेब कृषि पर्यवेक्षक तथा प्रभारी मंडळ कृषि अधिकारी वडगाव , श्री.डी.डी.नाईकरे , कृषि सहाय्यक , श्री.आर.बी.मुळे कृषि सहाय्यक , श्रीमती गायकवाड मॅडम प्राचार्य , श्री.भोर सर मुख्याध्यापक तसेच उपस्थित इतर शिक्षक व विद्यार्थी.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →