मौजे साकोरेपाडा ता कळवण येथे जि प प्राथमिक शाळेत आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मार्गदर्शन करण्यात आले.

मौजे साकोरेपाडा ता कळवण येथे जि प प्राथमिक शाळेत आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मार्गदर्शन करण्यात आले. मार्गदर्शन करताना मा उपविभागीय कृषि अधिकारी कळवण श्री डमाले साहेब, तालुका कृषि अधिकारी कळवण श्रीम मीनल म्हस्के मॅडम, मंकृअ पाखरे साहेब, उपस्थित शिक्षक वृंद व विद्यार्थी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →