दिनांक 3/8/2023 रोजी मौजा तोहोगाव ता. गोंडपिपरी येथे पोषण शक्ती जागरुकता कार्यक्रम

मौजा तोहोगाव तालुका गोंडपिपरी जिल्हा चंद्रपूर येथे दिनांक 3/8/2023 रोजी माध्यमिक विद्यालय व जुनिअर कॉलेज येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत माननीय गलांडे सर माननीय मंडळ कृषी अधिकारी धाबा व कृषी सहाय्यक आर  व्ही.चेदे यांनी मुलांना तृणधान्य चे आहारातील महत्त्व तसेच पिक विमा बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले त्यावेळेस शाळेतील मुख्याध्यापक श्री कडू सर व इतर शिक्षक वृंद तसेच 250 मुले हजर होती.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर

Learn More →