आज मौजे बोरीपार्धी तालुका – दौंड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्रशाळा ,बोरीपार्धी गावठाण , नाथ नगर विद्यालय ,बोरीपार्धी, जिल्हा परिषद शाळा ,धायगुडेवाडी 1, जिल्हा परिषद शाळा ,धायगुडेवाडी 2 येथील सर्व विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्यांचा आहारातील महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन केले

आज मौजे बोरीपार्धी तालुका – दौंड येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्रशाळा ,बोरीपार्धी गावठाण , नाथ नगर विद्यालय ,बोरीपार्धी, जिल्हा परिषद शाळा ,धायगुडेवाडी 1, जिल्हा परिषद शाळा ,धायगुडेवाडी 2 येथील सर्व विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्यांचा आहारातील महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →