प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना व आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023निमित्त 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत पोषण पंधरवाडा साजरा करण्यात येत आहे.आज दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी महादजी शिंदे विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज श्रीगोंदा येथे विद्यार्थ्यांना तृणधान्य (मिलेट) पिकाविषयी जागरुकता,आहारातील महत्व, तृणधान्य पिके इत्यादी विषयी तालुका कृषि अधिकारी श्रीगोंदा श्री दिपक सुपेकर साहेब यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अहमदनगर

Learn More →