भिरा खटोड कन्या विद्यालय श्रीरामपुर येथे सकाळी व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे दुपारी कृषी जागृती पंधरवडा निमित्त भरड धान्य बाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अहमदनगर

Learn More →