गुमथाळा व येरला ता. नागपूर येथे पौष्टिक तृण धान्य मिनिकीट वाटप

गुमथाळा व येरला ता. नागपूर येथे पौष्टिक तृण धान्य अंतर्गत ज्वारी, बाजरा, नाचणी, राजगिरा, कोदो, राळा मिनिकीट वाटप करण्यात आल्या.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर

Learn More →