कृषी संजीवनी कृषी सप्ताह २०२३ अंतर्गत मौजे रहाटगाव जिल्हा औरंगाबाद येथे उपस्थित शेतकरी यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने पौष्टिक तृणधान्य लागवड व आहाराचे महत्व याबाबत कृषी सहाय्यक यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच पौष्टिक तृणधान्य बियाण्याचे मिनिकीट चे वितरण केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →