दि. 30  मार्च 2023 रोजी मौजे सुरगाणे, ता. पेठ , जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत जनजागृती मार्गदर्शन करताना श्री वाय. पी. घांगळे, कृषि सहाय्यक, व श्री. डी.सी. वाघेरे, कृषि पर्यवेक्षक तसेच उपस्थित शेतकरी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →