दि. 13 मार्च 2023 रोजी मौजे उभीधोंड, ता. पेठ , जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम अंतर्गत जनजागृती मार्गदर्शन करताना श्रीमती.बी.पी. बागुल, कृषि सहाय्यक, व उपस्थित ग्रामस्थ

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →