आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे उमरेमाळ ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टीक तृणधान्य अंतर्गत रब्बी ज्वारी पिक प्रात्याक्षिकाची पहाणी व मार्गदर्शन करतांना

मौजे उमरेमाळ ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टीक तृणधान्य अंतर्गत रब्बी ज्वारी पिक प्रात्याक्षिकाची पहाणी व मार्गदर्शन करतांना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →