आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे श्री. तुळशिराम लहानू जाधव, पोलीस पाटील यांचे उपस्थितीत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

मौजे भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

मौजे भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे श्री. तुळशिराम लहानू जाधव, पोलीस पाटील यांचे उपस्थितीत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

मौजे भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →