आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टीक तृणधान्य अंतर्गत उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक किटचे वाटप

भितघर ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टीक तृणधान्य अंतर्गत उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्याक्षिक किटचे वाटप

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →