आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे गोंदुणे ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती कार्यक्रम

गोंदुणे – पौष्टीक तृणधान्य जनजागृती 1

गोंदुणे – पौष्टीक तृणधान्य जनजागृती 2

गोंदुणे – पौष्टीक तृणधान्य जनजागृती 3

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →