आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमीत्ताने मौजे कुकुडणे ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथे माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरातील महत्व सांगतांना

कुकुडणे – माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरातील महत्व सांगतांना 1

कुकुडणे – माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरातील महत्व सांगतांना 2

कुकुडणे – माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरातील महत्व सांगतांना 3

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →