आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत मौजे कुकुडणे ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथील माध्यमिक शालेय विद्यार्थ्यांनी पौष्टिक तृणधान्याची आहरात समावेश करणेबाबत शपथ घेतली.

कुकुडणे – माध्य. शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरात समावेश करणेबाबत शपथ घेतांना 1

कुकुडणे – माध्य. शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरात समावेश करणेबाबत शपथ घेतांना 2

कुकुडणे – माध्य. शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टीक तृणधान्याचे आहरात समावेश करणेबाबत शपथ घेतांना 3

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →