मौजे तळवाडे , ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील उन्हाळी बाजरी प्रात्यक्षिकामधील सहभागी शेतकऱ्यांना बाजारीचे धनशक्ती बियाणे व इतर निविष्ठा वितरित करण्यात आल्या..

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →