मौजे हडप सावरगाव तालुका येवला येथे मोटरसायकल रॅली काढून आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सन 22 23 प्रचार व प्रसिद्धी करताना हरिभाऊ खोमणे कृषी सहाय्यक जायदरे….

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →