वाशी तालुक्यातील मौजे नांदगाव येथे प्रक्षेत्र भेट संपन्न

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्त आज दिनांक २४.०२.२०२३ रोजी वाशी तालुक्यातील मौजे नांदगाव येथे प्रक्षेत्र भेट देण्यात आली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →