मौजे .तारूखेडले ता . निफाड येथे जि.प. शाळेत मुलांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्या विषयी माहिती देण्यात आली

मौजे .तारूखेडले ता . निफाड येथे जि.प. शाळेत मुलांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्या विषयी माहिती सांगताना श्री . जयेशजी निरभवणे कृ .स. व शिक्षकवृंद .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →