टाकळी राजाराय  तालुका खुलताबाद येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्ये वर्ष 2023 अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात आली 

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →