मत्स्य महाविद्यालय शिरगाव ता.जि रत्नागिरी येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ रत्नागिरी (माविम) नवतेजस्वीनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला व उद्यम विकास आणि कृषि विभाग रत्नागिरी यांचे संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी

Learn More →