आटपाडी जि. सांगली

पौष्टीक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत आटपाडी तालुक्यामध्ये पिक प्रात्यक्षिकामधील शेतकऱ्यामध्ये प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सांगली

Learn More →